mengubah ukuran objeck

0
764

A. MENGUBAH UKURAN OBJECK
untuk mengubahnya ukuran objeck, baik memperbesar atau memperkecil, anda dapat menggunkan pick tool
cara kerjanya:
1. klik pada objeck dan pastikan ditandai dengan highlight box
2. arahkan mouse kesalah satu sudut highlight box
3. klik dan tahan, lalu drag hingga objeck membesar
4. lepaskan mouse dan objeck akan diperbesar
5. lakukan juga untuk memperkecil objeck

lalukan hal berikut:
1. tekan tombol shift selama memperbesar atau memperkecil objeck. arti dari tindakan ini adalah perbesaran dan pengecilan diawali dari pertahankan lebar
2. jika tombol ctrl ditekan, artinya perbesaran akan menjadi 100%

berikut cara memperbesar objeck ke arah verticalengan tetap mempertahankan lebar:
1. klik pada objeck dan pastikan ditandai dengan highlight box
2. arahkan mouse ke tengah atas kotak kecil hitam highlight box
3. sambil menekan tombol shift, klik lalu drag pointer mouse ke atas hingga didapat perbesaran dan ketinggian objeck secara vertical
4. lepaskan mouse dan objeck akan diperbesar dan bertambah tinggi secara vertical
5. lakukan juga untuk proses memperkecil objeck. hal ini berlaku juga untuk perubahan objeck pada posisi horizontal

sekarang hal sebagai berikut:

drag pada sudut kotak yang ditandai dengan marquee box. hasilnya kotak membesar dan mengecil sesuai arah drag dan bentuk mengikuti objeck semula.

a. melalui transformation roll-up
cara kerjanya:
1. pilih dan klik objeck hingga ditandai highlight box
2. klik menu arrange, lalu pilih perintah transformation.setelah itu, klik pilihan size. bila menggunakan keyboard, tekan tpmbol alt+f10. pastikan objeck dalam keadaan terpilih, kemudian isi bagian size, baik horizontal maupun vertical sesuai kebutuhan.
3. klik apply hingga ukuran objeck berubah