Apa itu Pen Tool ?

pen tool adalah salah satu tool dari sekian banyaknya tool pada aplikasi dalam bidang desain yang terdapat dalam tool box yang berguna untuk membuat titik-titik path untuk menciptakan sebuah bentuk yang biasanya sering di gunakan untuk traching sebuah foto/gambar dengan menghubungkan titik – titik path tersebut. pen tool merupakan senjata paling ampuh untuk membuat sebuah vektor. dengan cara memilih pen tool di Toolbox. setelah cursor kita telah berubah menjadi icon pen tool kliklah pada lembar kerja kita kemudian nanti akan muncul sebuah titik yang disebut dengan titik path. kemudian klik lagi di tempat yang berbeda, nanti akan ada titik path kedua dan jika sudah ada yang kedua maka akan memudahkan kita dalam membuaat garis-garis yang kita inginkan dengan cara menarik garis ke arah yang ingin kita tuju. secara umum, kerja pen tool adalah untuk menghubungkan titik–titik path sehingga membentuk sebuah bentuk.

setelah kita mengetahui cara kerja pen tool, maka kita dapat membuat sebuah bentuk apapun melalui pen tool. tetapi jika kita hanya menghubungkan di setiap titik secara terus menerus maka yang terjadi hanyalah sebuah bentuk path yang lurus saja, tidak dengan lengkungan-lengkungan karena path yang kita buat hanyalah menyambungkan di setiap titik menjadi sebuah garis lurus. kita harus pandai dalam memainkan lengkungan sebuah pen tool agar di saat kita mengerjakan tugas dalam bentuk traching kita akan mudah dan terbiasa dalam memainkan pen tool tersebut. Agar anda terbiasa menggunakan pen tool, buatlah path dari huruf yang terbentuk lurus terlebih dahulu seperti T, I, H dan lain sebahinya. itu dapat membantu anda untuk mendalami pen tool, jika di lihat begitu saja memanglah rumit tetapi semakin anda sering berlatih maka semakin mudah untuk membuat objek dengan menggunakan pen tool. anda dapat menguasai pen tool berarti anda telah berhasil memainkan garis-garis melengkung yang anda buat melalui pen tool.