Penggabungan dua objek menjadi satu objek dalam corel draw biasanya menggunakan Weld terletak di tool option yang akan muncul ketika dua buah objek tersebut diblok.

cara menggunakan Weld:

1. buat objek satu kotak dan satu poligon

2. Blok/ select kedua objek bersamaan

3. kemudan klik ikon Weld yang ada di Tools Options

4. Hasil akhir